Web honen bidez Eskola Publikoaren Ikastetxetan Kalitatea Hezkuntzan Sare gisa egiten dugun jarduera ezagutarazi nahi dugu: nor garen, zein zerbitzu eskaintzen ditugun eta zein proiektu garatzen ditugun jakinarazi; era berean, zure esku jarri dauzkagun baliabideak eta sortzen ditugun materialak